Nasi principi

Visok nivo usluge

Iskusno osoblje

Zadovoljni klijenti

O nama

AFAGRI je specijalizovana agencija za poslovni konsalting, posvećena savetodavnom radu sa klijentima iz oblasti agrobiznisa. Lepeza naših proizvoda podrazumeva konsultantske usluge u procesu apliciranja, ostvarivanja prava i korišćenja pred-pristupnih fondova EU namenjenih razvoju poljoprivrede (IPARD sredstva) kao i budžetskih sredstava Republike Srbije, analize zakonodavnog okvira zemlje u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, analize spoljne trgovine poljoprivedno-prehrambenih proizvoda i ostale usluge iz oblasti agrobiznis konsaltinga. AFAGRI čini tim vrhunskih profesionalaca, dokazanih višegodišnjim uspešnim radom u javnom i privatnom sektoru. Karakteriše nas usluga krojena po meri korisnika, pružena na osnovu pažljivo proučene potrebe klijenta i u kojoj je zaštita kijentovih interesa apsolutni prioritet.

Menadžment

Milos Milovanovic

Osnivač i direktor

Miloš Milovanović je agroekonomista sa bogatim iskustvom u državnoj upravi, internacionalnim organizacijama i privatnom sektoru. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu 2004, magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2007. i doktorirao na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 2016. agroekonomiju i celu svoju profesionalnu karijeru se bavi ovom oblašću. 

Od maja 2004. do maja 2013. godine radio je u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije u kome je obavljao različite dužnosti. Između ostalog, od jula 2008. godine do maja 2013. godine je vršio funkciju pomoćnika ministra poljoprivrede za različite oblasti, počevši od analitike i agrarne politike do međunarodne saradnje, kao i pregovarača Republike Srbije u pojedinim oblastima integracionih procesa u EU i STO u ukupno tri Vlade. Od novembra 2013. godine radi kao kao internacionalni konsultant u oblasti agrobiznisa. Učestvovao je u velikom broju nacionalnih i međunarodnih projekata sa ciljem unapređenja različitih oblasti poljoprivredne proizvodnje. 

Autor i koautor je naučnih radova objavljenih u domaćim i inostranim naučnim časopisima i zbornicima naučnih skupova. Stručno se usavršavao od marta do jula 2007. godine na Univerzitetu Oksford, St Peters koledž, Velika Britanija iz oblasti agroekonomije. Takođe, u periodu januar-mart 2007. godine je radio u Agrobiznis sektoru Evropske banke za obnovu i razvoj u Londonu (EBRD).  Pohađao je veliki broj seminara i učestvovao na naučnim i privrednim skupovima kao učesnik i predavač u zemlji i inostranstvu – u Nemačkoj, Francuskoj, Holandiji, Italiji, Španiji, Belgiji, Austriji, Sjedinjenim Američkim Državama, Japanu, Kini, Tajvanu itd.